nechty

|

. A toto v podstate platí v živote u viacero vecí! U žien, u mužov, u učiteľoch, u zamestnávateľov a podobne. Každý je svojský, každý je iný, ale čo je najhlavnejšie, každý je originálny. Niekedy to berieme ako negatívum, no keď sa nad tým zamyslíte hlbšie, možno v tom nájdete niečo viac, napríklad pozitívum! Veď by to bola nuda, keby sme boli všetci rovnakí. Ale
Read More